Isang pagbabahaging-diwa hinggil sa panulaan

Ibinidyo ito sa panahon ng produksiyon ng Ipuipo sa Piging, isang aklat-katipunan ng mga tula’t maikling kuwento. Dito, ibinabahagi ng inyong abang lingkod ang ilang paniniwala natin hinggil sa pagtula at sa panatikan, sa kabuuan. Nabanggit dito ang mahusay na peryodista’t makata na si Alexander Martin C. Remollino. Ilang buwan nang patay ang mahusay na makatang ito subalit ang kanyang markang naiwan sa panitikan at progresibong pamamahayag ay tunay ngang hindi na mabubura ng panahon.

Mapupunang may pagka-Marxista (Marxist) ang pananaw na ibinabahagi ng inyong lingkod. Marahil, dahil naniniwala tayo na ang panitikan ay hindi lamang panlibangan kundi dapat itong nagmumulat at nagpapakilos sa mga mamamayan para sa pagbabago.  Sana’y maibigan ninyo. Nakahanda po tayo sa anumang reaksiyon. Maraming salamat po!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s