Isang Tula

Hindi man tayo magkakilala
Hayaan mong haplusin ka
Ng aking nanlalamig na mga salita
At yapusin ka ng nangingiki kong tula.

Kung sakaling kayang mapagbaga,
Ang iyong puso ng aking nanlalamig na tula—
Gaya ng apoy na darang sa kahoy na basa
Aaminin ko, ang puso’y labis na matutuwa.

Sa araw na ito, hayaan mong bigkisin
Tayong dalawa ng tulang kulang sa aliw-iw
At ang lubid ng salita’y maging saliw
Sa paggunita sa iyong unang uha, unang paggiliw.

Ngunit sakali mang hindi payagang
Ang mga salita’y mahaplos man lamang
Ang bahagi ng iyong puso, iyong kalooban—
Anag-ag itong hahayaan na lamang
Na pumailanlang sa malawak na kawalan.

3 thoughts on “Isang Tula

  1. Bakit malamig ang tula?
    Gaya rin ba ito ng nagbabaga minsan?

    Ito ang kalakasan ng tula. Masarap laruin at ang mambabasa ang siyang nagbibigay ng kapaliwanagan ayon sa kaniyang pagkakaunawa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s