Unang Niyebe

puting luha ng langit
na nagngingit sa pagpatak nito sa lupa—
sapin-saping kukumutan,
dating berdeng-berdeng parang
at gagawing malabong salamin ang lawalawaan.

sa pagsigid ng lamig sa mga mata ng puso
ay parang kulabang tatabon
sa tuwang nadama noong panahon ng tagsibol,
taglagas at tag-araw.

ngunit…

hahayaang pumatak
ang unang kristal sa lupang tigang
at hahayaang yumapos ang ngiki
sa kaluluwang umaapuhap ng init
mula sa mga gabing maginaw.
 

2 thoughts on “Unang Niyebe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s