palaisipan

Sapagkat ang mundo’y

Daigdig ng pasumandaling pag-iral

Tanging ang pagbabago

Ang siyang nagtatagal.

Ang kaibigan mo noon

Ay mortal mo nang kaaway,

Ang kaaway mo noon

Ay siya mo ngayong kaibigan!

Kaya nga’t huwag magtaka

Kung sakaling paggising—

Ang giliw mo’t sinta

Ay sumpa mong kababakahin!

Ang masiglang katawan noon

Lunot na’t lanta ngayon;

Ang gandang inaangkin

Ay manaw na kung malasin.

Kaya nga’t ihanda ang iyong kalooban

Dahil ang pagbabago’y parang hanging amihan

Iihip nang manina at malumanay

O kaya’y gabuhawing gigiba sa iyong bahay!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s