bawat lungsod at nayon ay isang gubat na magagalugad

MAPAPANGAHASAN mo bang pasukin ang isang gubat na hindi apuhap ng isip kung anong panganib at sorpresang naroroon?

Bawat isang damdamin, kaisipan ay isang gubat. Bawat karanasan ay masasabing gubat. Bakit? Dahil ang bawat damdamin ay maikukumpara sa kasukalan: naroroon ang bawat sibol at ugat, ang bawat bunga’t bulaklak. Naroroon din ang sumisingasing na bugso: parang talon, parang rumaragasang ilog na walang patumanggang hinahampas, iniuusog ang bawat batong madaanan.

Parang mabangis na hayop, pagkaminsan, na sumasakmal ang takot, kalungkutan, pangangamba, kalituhan, libog… May pagkakataon namang parang ibong umaawit at tumatalun-talon, nagpapalipat-lipat sa sanga ang bawat pintig ng puso at utak — naglalarong mga ideyang ibig lumaya, mga pagsintang ibig ipakita.

Maraming makikita sa gubat ng lungsod: iba’t ibang hayop, iba’t ibang halamang nag-usbong (mga damdamin at kaisipan), mga yungib na nahihintay na pasukin o tuluyang huwag pansinin.

Wala mang kasiguruhan, subalit nakapananabik na pasukin ang kasukalan ng mga isip at damdamin ng mga naririto sa lungsod… sila ang mga hiwagang kinakanlong ng ASPALTONG GUBAT…

Advertisements

One thought on “bawat lungsod at nayon ay isang gubat na magagalugad

  1. maaari rin tignan ang gubat ng kaisipan, ng lungsod at ng mga nayon bilang gubat na pahingahan ng hingalay nating katawan. sa sukal kasi ng kasalukuyang buhay, kailangan lamang natin ang kapirasong lilim ng kapayapaan.

    hehe! napadaan lang po. magandang araw!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s