Oo, nagsasalita ang mga bituin

Oo, kayang magsalita ng mga bituin
at kayang magsabi ng mga planeta
ng mga pangitain at anag-ag ng kinabukasan
subalit hindi nila kayang timbangin
ang ilusyon sa katotohanan.
sapagkat nagsasalita sila sa wikang
hindi nababatid nang husto ng utak
ni kayang iguhit ng tibok ng puso.
Maliban na kaya mong sagutin ang kanilang mga bugtong
ay ‘di mababatid kung paano nila
iginuguhit sa papel ng iyong buhay
ang mabuti at masamang kapalaran.
Kaya nga matutong manimbang
sapagkat kaya mong magtanto, magtanong, umalam…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s