Naalala kita

Naalala kita
kahit sa mga panahong
ibig matulog ng gunita
at magpakalango
sa espiritu ng pagkalimot.
Bawat guhit at gurlis
Bawat hugis at anino
ng iyong mga alaala
ay para bagang mga sinag ng araw
sa katanghaliang tapat
na nakikipagtitigan sa matang nakadilat.
Kahit pa ipikit ang mga mata
ng diwang namamanglaw
ay nanunuot ang bawat larawan —
Nanunukso at nanunuya,
Humahalakhak at lumuluha
Para tawagin lamang ang aking pansin.
Kailan kaya makatatakas
Mula sa pagkakahabid sa iyo?
Subalit hindi rin naman ibig
na tuluyang mahiwalay sa iyo
Dahil nahirati na rin
sa pagpapakalango sa mga alaala mo…

Advertisements

One thought on “Naalala kita

  1. Awww… ang ganda! ❤ May tula din po akong ginawa na katulad ng paksa, pero in Engllish. 🙂 Mas tagos pala pag Filipino.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s