Ang maaring maging ‘ako’*

Ako ang talinghaga

Ang bugtong ng hangin

Isang pariralang

Dugtungan at tapusin

Isang kimpal ng lupang

Tukod sa tanim

Isang huhô ng tubig

Sa nauuhaw mandin.

 

Maaari ring bugtong,

Hiwagang arukin

Sa balon ng kurong

Sangmalawak ang lalim;

Laro ng salitang

Pagitaw-gitawin

Sa sulok ng labi

At dilang matabil.

 

Maaari ring buntalang

Walang pulso at buhay

Isang disyertong malawak

Libingan ng kalansay

Isang kagubatang

Pinagkakanlungan

Ng ahas, tarantula’t

Nakalalasong alakdan.

 

Gayunman maari ring

pukyutang kaytamis

Subalit bago makuha’y

Masasaktan ka nang labis

Sa kagat ng putakting

Nagtatanggol na higit

Sa pulot na pinagpagalan

At iningatang malabis.

 

Anu’t anuman

Ang dangkal at hugis

Sa salat man ay magaspang,

O labis ang kinis;

Ako’y dili’t iba

Puso ng mangingibig

Na ang itinitibok

Ay maaaring ginintuang pagibig.* tugon sa tula nina Sinta Isaac at Anna Criselda Tavas

Advertisements

One thought on “Ang maaring maging ‘ako’*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s