Sakaling Hindi Magtagpo ang Bawat Yapos

Kung hindi magtatagpo
ang bisig sa palibot ng iyong baywang
ni sa guhit man lamang ng iyong leeg
…huwag mong isiping sumpa ang bawat sandali
kundi usal ng dalangin:
Harinawang magbalik
ang mga panahong nagpapanagpo
ang bawat haplos at titig.

Sakali mang ang sa pagitan natin
ay dapyo ng hanging nakapangingiki sa lamig
ay huwag pasisindak sa awit na tahimik
na ayaw isayaw ng mga dahon at siit
hayaan lamang dumaan ang pagkatulig
at saka pakinggan ang kabog
ng naghuhumiyaw na dibdib.

Sapagkat ang pagibig ay kapwa pait at tamis
ligaya at dusa, gabi at araw, lamig at init
panapanahong ang asukal sa lalagyan ay mapapanis
samantalang ang alak na matamis
ay magiging sukang ayaw matikman ng bibig.
gayunman, sakaling ang mga katawan ay hindi magkaniig
ni magkatagpo ang papayapos na bisig:
huwag malulumbay sapagkat maaaring magtagpong muli
ang mga dibdib kahit sa kahibangang mundo
ng walang hanggang pangangarap, at hindi natutupad na mga panaginip.

Lungsod ng Antipolo, Disyembre 9, Alas-10:59 n.g.)

One thought on “Sakaling Hindi Magtagpo ang Bawat Yapos

 1. oo, sa init ng gabi at liwanag ng araw
  muling ipagkait sa’yong mga bisig ang pagdalaw
  dahil mas masarap—
  oo, mas masarap—-
  ang pagyayapos matapos ng paulit-ulit na paalam 🙂

  magandang araw! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s