At Makatarungan ang Diyos

kinapopootan Niya ang kasamaan
ngunit kailanman ay hindi ipinagdamot
ang laman ng sinapupunan
ng lupa at dagat kanino man.

gayunman, nagsipagsulputan
ang mga diyus-diyosan
mga taong putik na binahaginan
ng munti Niyang kapangyarihan

nagmalabis, naging gahaman
nang matutunan ang paggamit ng kaalaman
mula sa Punong Ipinagbabawal
dahil sa pagiging tuso pala – naroroon ang kayamanan.

nagsasawalang-kibo ba Siya
sa hinagpis ng mga biktima
ng inhustisya’t kasamaan ng mundo?
hindi. kikilos Siya sa Kanyang panahon
upang iwasiwas ang Kanyang paghatol.
Malapit na ang unang sigwa
ng Kanyang Armaggedon
ang nguso nito’y naroroon –
sa mga bundok at nayon!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s