Kung may puso lamang ang tubuha’y sasabihin nito kung sino ang kanyang iniibig

kung may puso lamang ang lupang
kinatatamnan ng nagtataasang tubo,
punong-kahoy at iba pang gugulayin—
ay sasabihin niya kung sino ang tunay niyang kinakasi
at kung sino ang kanyang kinamumuhia’t kinasusuklaman
sapagkat kilala ng kanyang dibdib
ang init ng mga palad ng mga kaluluwang
sa kanya’y kumakalinga’t nagmamahal
at kung sino ang buong kabuhungang
nagpapasasa lamang sa kanyang kabuuan
kung may puso lamang ang mga asyenda’t kagubatan—
tiyak sasabihin niya kung sino ang kanyang iniibig
at kung sino ang dapat magtamasa
sa yamang ipinagkakaloob ng kanyang sinapupunan
at kung sino ang dapat lamunin
ng kanyang lalamunang walang hangganan!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s