LRP @ 40

LRP, Isinalarawan

Napagawi ako kahapon sa paboritong tindahan ng mga aklat diyan sa panulukan ng Timog at Tomas Morato, pagtapos kong magsanay sa pagsusulat at pakikipanayam, buong maghapon (pakitingnan ang aking paskil kahapon) hinggil sa HIV. Nakapukaw sa akin ng pansin ang dalawang librong naging bahagi ng talaan ng aking binabasa noong panahong nasa kolehiyo pa ako’t nagsisimulang maging radikal habang nagsusulat sa isang progresibong pahayagan na pinaglingkuran ko nang mahigit kalahating dekada bago ako nalipat ng trabaho bilang public information officer sa pinakamalawak na alyansa ng mga unyon ng mga manggagawa/empleyado/trabahante/suwelduhang kakaning-itik sa gobyerno.

***

Taong 1970 nang maisaaklat ang isang mahabang sanaysay hinggil sa kasaysayan ng lipunan at himagsikang Pilipino na naserye noon sa Philippine Collegian sa ilalim ng pangalang-sagisag na Amado Guerrero – na nagkataon palang pinakamataas na lider ng kilusang komunista rito sa Pilipinas, nang muling itatag ang Partido Komunista ng Pilipinas (Marxista-Leninista-Maoista) noong 1968 – ang Lipunan at Rebolusyong Pilipino (LRP) o Philippine Society and Revolution (PSR) sa Ingles. Komprehensibong pag-aaral ito sa katangian ng lipunang Pilipino bago pa man lumunsad ang mga mananakop dito sa ating bansa.

Aminado akong nagitla ako na makita sa isang eskaparate ng mga libro hinggil sa agham panlipunan (social sciences) ang LRP/PSR na dati’y itinuturing na dokumentong underground dahil ito ang pangunahing batayan ng pag-aaral ng isang aktibistang nagnanais na makilala at mailapat ang teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kanyang pakikibaka. Nalalaman naman nating hindi legal, bagaman wala na ang batas sa subersiyon sa bisa ng Batas Republika Blg. 7636 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na naging hepe ng Philippine Constabulary noong araw.

Bagaman legal nang maituturing ang pagiging kasapi ng CPP dahil sa pagkakabasura sa batas, hindi pa rin pinapayagan nang buo at husto sa Pilipinas ang pagyakap sa ideolohiya ng komunismo. Sapagkat ang bawat komunista ay rebolusyonaryo at ang bawat rebolusyonaryo ay naghahangad ng radikal na mga pagbabago sa kaayusan ng kanyang lipunan upang gawin itong mas demokratiko, ayon sa kanilang pananaw.

Binili ko ang libro na nagkakahalaga ng P75.00 kasama ang librong sumusuhay rito, ang Makibaka para sa Pambansang Demokrasya na isinulat din ni Jose Ma. Sison na siyang hayag na katauhan ni Amado Guerrero. Nagkakahalaga naman ang Makibaka (pinaikling pamagat ng aklat) ng P95.00. Hindi na nakapanghihinayang dahil ang dalawang librong ito ang itinuturing na mahahalagang dokumento sa isang bahagi ng kasaysayan sa Pilipinas – ang paglaganap ng kaisipang Marxista sa bansa.

***

Apat na dekada at minamahalaga pa rin ng bawat aktibistang nabibilang sa balangay ng N.D. (National Democrats) ang LRP. Hitik kasi ito sa impormasyong nakasuso mismo sa kasaysayan ng lahing kayumanggi, alalaong baga, ang mga Pilipino. Bilang isang palabasa, nakita ko ang kahalagahan nito para maunawaan ang ilang kawing ng kasaysayang malabo sa akin noong una at naikintal (inculcate) sa akin ang halaga ng pag-aaral ng kasaysayan at paglalapat ng teorya nito para maunawaan kung bakit nga ba ganito ang kalagayan ng ating lipunan sa kasalukuyan.

Mayroong isang mas maikling bersiyon nito: ang Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino o MKLRP.

Magandang mga babasahin kahit pa sabihin nating ito ay itinuturing ng iba na subersibo at marahas. Sapagkat ang karunungan minsan ay nakukuha lamang sa mararahas na karanasan dahil dito tayo natututong lumaban at ipaglaban ang ating mga karapatan at kagalingang matagal nang ipinagkakait sa atin ng lipunan, partikular niyaong naghaharing mga uri.

At natuklasan kong mayroon na pala itong kaagapay na video.

***

Kahit na sabihing lumipas na ang 40ng taon, hindi pa rin naluluma ang nabasa ko sa mga dahon o pahina ng LRP/PSR. Naririyan pa rin ang mga suliraning nagpapahirap sa mga mamamayan na kailangang masolusyunan. Kung paano? Kayo na, sa inyong sarili, ang mag-aral at tumuklas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s