SA PAGLISAN MO

para kina Medardo “Ka Roda” Roda (October 27, 1934 – September 5, 2010) at Alexander Martin C. Remollino (August 6, 1977 – September 4, 2010)

Oo nga’t isang mapait na ngiti
ang pabaon ko sa iyo
sa oras ng pag-alis mo;
Subalit ibig kong mabatid mo
na walang pagdurugo ang aking puso.
Sapagkat nalalaman kong
ang bawat paalaman
ay parang pagbati na rin
sa iyong muling pagdating,
kumakatok sa aking pintuan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s