desap

tinalunton namin ang dinaanan
ng tumatalilis mong aninong
bitbit ng kung sinong haragan.
subalit hindi ka namin natagpuan.

hinalughog namin ang bawat sulok,
ang bawat kalye, ang bawat kampong
maaring sa iyo’y pinagdalhan
subalit wala ka, wala ka roon

ipinagtanong ka namin
sa araw at mga bituin
sa bawat damo at bulaklak
sa bawat krus sa libing

subalit

wala
silang kibo

at

hindi

mainguso

kung saan ka
nagtungo.

gayon pa man
patuloy ka naming hahanapin
sa bawat sulok at bawat kanto
ng aming puso’t isip

patuloy kaming magtatanong,
mag-uusisa at mag-uusig
sa mga tumangay sa iyo
upang ikubli sa muni at malay namin
at
hindi
kami
tutugot
hanggang
hindi
ka
namin
natatalunton,
dito, doon,
o sa dako pa roon!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s