Poetry Therapy

Marahil, marami sa atin ang buryung na buryong na sa buhay. Maraming hinanakit at sama ng loob, tampong totoo at tampong pururot. Ang negatibong mga saloobin ay nagdudulot ng kirot sa diwa’t damdamin. Paano maiibsan? Bakit hindi mo tulain?

Matagal nang ginagamit ang tula para pagalingin ang karamdaman sa isip, puso at kaluluwa ng tao.

“Poetry Therapy, or poetry which is used for healing and personal growth, may be traced back to primitive man, who used religious rites in which shamans and witchdoctors chanted poetry for the well-being of the tribe or individual,” sabi ng informational website na poetrytherapy.org na pinatatakbo ng The National Association For Poetry Therapy ng Estados Unidos ng Amerika.

Sa Ehipto, anang NAPT, naisadokumento ang paggamit ng tula sa pagpapagaling ng mga mayroong karamdaman. Gayunman, tila kakatwa ang pamamaraan ng paggamit ng mga Ehipsiyo sa tula, noong ika-apat na milenyo bago ang karaniwang panahon (before common era), sa paggamot ng mga karamdaman.

Sinasabing isinusulat ng kanilang pari ang tula sa papyrus o papel at ipinakakain sa maysakit para agad na magkabisa.

Sa Israel, ang tula at awit ng batam-batang na pastol na si David (na magiging hari ng Israel), ang nagpakalma sa galit ni Haring Solomon, petsang 1030 B.C.E.

Noong unang siglong panahon ni Kristo (Anno Domini), naunang gumamit ng “kapangyarihan” ng tula para gumamot ng karamdaman ng tao ang Romanong duktor na si Soranus. Sa Europa, siya ang kinikilalang kauna-unahang poetry therapist.

Gamit ang trahedya at komedya, pawang dulang patula at mayroong awitan at sayawan, tila nalalapatan ng lunas ang depresyon ng isang tao.

Kaya nga hindi na dapat pagtakhang sa mitolohiyang Romano, si Apollo ang tinaguriang panginoon, kapuwa ng panulaan at medisina dahil nagkakatuwang ang dalawang ito para pasiglahing muli ang katawan at isip ng taong nagsisimula nang manlumo o manglupaypay.

Sa Pilipinas, hitik na hitik sa kasaysayan ng panulaan ang mga inkantasyon o panawagan sa mga diyos ng ating mga ninuno ang mga babaylan at mambabaki upang tulungan silang manggamot.

“Dagang malaki, dagang maliit, ayto ang ngipin kong sira na’t pangit, sana ay bigyan mo ng bagong kapalit,” anas ng isang batang nabungi at umaasam na muling mabuong muli ang kanyang ngiti.

Ang nabanggit na sitas ay pinaniniwalaang matanda nang uri ng bulong (incantation) na ginagamit ng mga tao rito sa Pilipinas. Pinapalitan ng mga katagang iyon ang kirot ng pag-asang magkakaroon ng ngiping nawala ng kapalit—mas maganda, mas maputi’t mas matibay.

Taong 1972, nang malathala sa Time Magazine ang isang artikulo tungkol sa poetry therapy na nagsasabing malaki ang naitulong ng pagbabasa’t pagsusulat ng tula sa pagpapalusog ng isip ng isang nasa asilo (mental asylum), bilangguan, mga delingkuwenteng estudyante, at residente ng mga nursing home o paalagaan ng mga maysakit at matanda.

Ang pagsusulat ng tula ay nakatutulong sa agresibo at naguguluhang mga estudyante na makontrol ang kanilang magulong emosyon, pagsipi ng Time Magazine sa ulat ng prestihiyosong journal na Sciences.

Ulat pa ng Time, isang babaing estudyante na dating nalulong sa ipinagbabawal na gamot mula sa Washington Irving High School sa Manhattan, na gustong paghigantihan ang mga guidance counselor na pinaniniwalaan niyang nagdala sa kanya sa pagkariwara ang pinasulat ng tula. sa tulang iyon, isinulat niya ang kanyang galit: “I don’t like what you’ve done/ I’ll put you all up against the wall/ And execute you all./ I’ll have you destroyed./ Remember, it’s you all/ I intend to kill.” Matapos niyang maihinga sa pamamagitan ng mga taludtod (line) ang galit niya, kumalma siya’t hindi na naisipan pang buntalin ang sinasabing “nagligaw” sa kanya sa maling landas dahil sa huwad na pag-asang ibinigay nila sa kanya.

Walang tiyak na sagot kung bakit nakatutulong para mapagaling ang karamdamang pangkaisipan at pangkatawan ng tao ang tula. Marahil, dahil sa aliw-iw at alingayngay ng salitang ginamit sa mga ito kung kaya napagagaang ang mabibigat na pasaning dala-dala ng isang kaluluwa. Kung kaya:

Kung ibig hilumin
Ang sugat sa puso
Hayaang haplusin
Ng salitang may pagsuyo.

Apoy sa kaluluwa’y
Mapaparam, masusugpo
Sa patak ng salita,
Sa ulan ng berso.

Ang pagkaluoy ng isip
Dahil sa dusa’t hapis
Hayaang pasasariwain
Ng tulang marikit.

Kaya nga hayaang
Haplusin ang pagal na diwa
Ng mapaghimalang kamay
Ng Diwata ng Tula.

Paghilom ng tula
Noel Sales Barcelona
Antipolo City, 24 Agosto 2010

Advertisements

One thought on “Poetry Therapy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s