Patlang

Matagal na rin nang huli tayong magkita
Panahon iyon ng pagkaulol
sa mga datos at pagtipa ng mga balita.
Sa isang sulok ng pasulatang iyon
Napupuno ng iyong tinig
at tipa ng makinilya ang bawat dingding,
palikuran, bodega, komedor,
salamin, computer, printer
coupon bond, pisara at pambura,
puso, isip, apdo at kaluluwa.
Dumadagundong iyon
na parang alimpuyo ng kulog
sa pagbabanta ng isang pag-ulan.

“Kailangang maging malinaw
ang bawat sulatin,” ang sabi mo,
“sapagkat ang masa ang babasa.”
Hindi para sa mga panginoon ang bawat titik mo,
ang bawat kuwit, tuldok, at bawat panandang
sumusugat sa screen at nag-uukok sa papel
Kundi sa katulad mo ring busabos,
hungkag ang tiyan, at humpak ang pisngi
bunga ng kahirapan.

Magpahanggang ngayon
Naalala ko kung paano ka sumigaw
Bumulong dahil sa ilang pagkakamali
sa layout, sa linya, sa semantika
ng mga artikulo’t balita.
Kailangang pulido ang bawat salita
Dahil masa ang babasa.

Hindi ko nasabi sa iyo
na ang bawat mura’y latay
sa aking batambatang kaluluwa.
Nanliliit ako sa bawat panahong
sasabihin mo ng “Tanga”
At babatuhin ng mataginting na “Putang ina!”
Tinitiis ko dahil alam ko
na pagkatapos ng ilang minuto ng pagliyab
ay huhupa ka at hihingi ng paumanhin.
Hagyang titigil ang pagdurugo ng puso
at ng aking mababaw pang puyo.

Magaling na ang bawat sugat
Mainam na pampagaling
Ang marahang mga kataga
ng pagpapaumanhin at pagtuturo
at pagwawasto.

Kaya naman sa bawat pagsalat sa pilat
na likha ng mga salita’y
nararamdaman ko ang pagtibay ng isip
at pagtatag nitong dibdib.
At para bang itak na niliha’t pinatalas
ang aking titik at paninindigan.
Gayunman, isang mahabang sugat
ang palagi kong iniinda.
Iyon ay ang mahabang patlang
sa tuwing ako ay nag-iisa at naiisip kita.
Naiisip ko, sana’y nandito ka –
Upang muling iwasto ang bawat letra
ang bawat kuwit at ang buong semantika
ng aking artikulo dahil masa ang babasa.

Kumusta ka nga pala ulit, Ka Bay?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s