Tula ng kawalang hanggan

sino ang makatataho ng tunay na sagot sa bugtong ng buhay at kamatayan?

Kay P., isang mahal at natataging kaibigan.

O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? – 1 Corinthians 15: 55 (King James Version)

sapagkat ang panahong ito
ay panahon ng pangamba’t
labis-labis na pag-aagam-agam
dahil sa hindi maabot ng isip
ang sagot sa bugtong ng pagsilang,
pag-iral, at kamatayan

kung paanong ang hanging paparating
ay hindi agad naghahatid ng ulan
at pagtatagpu-tagpo ng mga alapaap
ay hindi agad mangangahulugan
ng pagkulog at pagkidlat
at an pagtabing nito sa araw
ay pansamantala lamang.

oo, sumasapit sa buhay ng tao
ang panahon ng kawalang panuto
parang mga alon ng dagat –
mayroong panahong umaalimpuyo
at halos basagin ang pampang
mayroon namang oras
na halos ayaw nitong gumalaw
kahit pa hinahagkan ng banayad
na hanging habagat o amihan.

kagaya rin naman ng tubig sa ilog
o sa sapa o sa bukal
mayroong panahong umaapaw
mayroong panahong tuyo
laluna’t sumasapit ang mga araw
na salat na salat ang ulan
parang luha sa mga matang malamlam.

sino baga ang makatataho
sa buong lagay ng mga bagay?
kung bakit hindi nangalalaglag
ang mga planeta’t bituin
sa pagkakasabit nito sa kisame
ng walang hanggang kawalan?

bakit hindi nasusupok ang araw
at iba pang mga tala sa kalangitan
samantalang ang lagablab nila’y gabi at araw?
oo, sila’y nangamamatay sa takdang panahon
subalit muling nagbabalik sa pamamagitan
ng mga bituing bagong silang.
magkubli man sila sa liwanag
ay dahil kinukumutan lamang sila ng dilim.

at dahil ang bawat ala-ala’y imortal
kahit sa panahong nakalilimot ang isip
mayroong panahong alitaptap silang magbabalik
bitbit ang kikisap-kisap na liwanag
para tanglawan ang namamanglaw na isip.

ang namamahay na agiw at anlalawa
sa kaluluwa, sa isip, sa dibdib
darating din ang panahon na ito’y mapapalis –
susunugin ng silab ng phoenix
at kung maabo na’y isisilang sa labi
bagong pagkatao – mas masigla,
mas malakas, mas mabulas,
mas matatag, mas may tindig…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s