hindi kilala ng mga saknong at talata ang salitang “paalam”*

Hindi kilala ng pluma

ang salitang “paalam.”

Mapagod man ang salita’y

magpapahinga lamang.

Sapagkat ang tuldok

Ay maaaring dugtungan

Sandaling pagyukyok

ang elipses naman.

Sandaling pahingalay

Ang gitling at gatlang.

Banayad na tugon

Ang bawat tandang pandamdam…

Ang mga kuwit at tuldok-kuwit

Sa dila’y hindi pamigil, panghabid

Bagkus panghanda sa malakas na pag-ihip

ng ipu-ipong salitang sa papel nagniig!

Salitang pinawalan

Mahapo man nang minsan —

Hindi nito ikamamatay

Ang saglit na pagkapagal.

Kahit na tila tumigil

Ang tiktak ng orasan

Diwang saglit na napigil

Ay muling mag-aalpasan.

Sakaling pumanaw nga ang mang-aakda

Na ‘di natatapos ang salaysay at tula —

Hindi masasama sa libing ang kanyang diwa

Mayroong magpapatuloy sa kanyang ginawa

Laluna’t kung para sa sambayanan ang kanyang mga akda!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s