Posted in bureaucraticism, clan politics, poem, protest poetry, social injustice, social realism

Bugtong ng Panahon

Walang ibang mabuti
Kundi ang sarili.
Kahit mapahamak ang marami
Basta’t kami, ang mamumunini!

Author:

Isa lamang ordinaryong miron at mapangarapin si Noel Sales Barcelona na nagnanais magsulat ng hinggil sa kaniyang nadarama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s