Para sa Buwan ng Wika: Isiningkaw na Dila

Parang kalabaw na isiningkaw
Ayaw pawalan ang wikang kinagisnan.
Itinali ng dayuha’t katutubong kaaway.
Sapagkat kung magamit nang husto’y
Maunawaan nitong mga mamamayan
Ang tunay na tayog ng kanilang lahi’t kaisipan
At maging alipatong magsisindi ng Dakilang Digmaan —
Digmaang tatapos sa paghahari ng karimlan
Dito sa bayang magiliw, lupang hinirang!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s