“Istorya”

Larawan mula sa http://www.chumpysclipart.com/

Narinig ko ang sabi ng barbero
Sa kanyang ginugupitan:
“Alam mo ba ang usap-usapan?
Ang Pilipinas daw, ay umaasenso’t yumayaman!”

Sagot ng kliyente sa naturan:
“Eh bakit marami ang nagugutom
At walang mga tirahan?
Sang-angawa ang mga walang kabuhayan?
At maraming nena’t totoy ang ikinakalakal?”

Barbero’y napahalakhak
At saka napapalatak –
“Maniwala ka na nga’t sukat
Sapagkat ang kuwento ko ay tumpak!”

Napangiwi ang kliyente
Ulo’y napailing, pabaling-baling
Saka sinabi mandin:
“O siya, siya – sa’yo na ang lahat ng biyuda!
Maggupit ka na lamang, huwag ka nang mag-istorya!”

Facebook, Agosto 8, 2010 | Antipolo City

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s