Isang Panalangin

Larawan mula sa http://www.artnet.com/artwork/425551311/425114561/giovanni-domenico-tiepolo-god-the-father-in-glory.html

Tanging sambit ng puso’y
Salamat po – tumitibok pa ang pulso
At kaya pa naming mangarap
Kahit pagkaminsa’y ang pakpak
Hindi na makakampay
Bunga ng pagkapagal.

Salamat, Ama, salamat
Dahil hanggang hinahagkan
Kami ng init ng araw
At lamig nitong buwan –

Alam naming mayroong pag-asa
Mayroong himala
Mayroong buhay
Na nagbubuhat sa Iyong Pangalan. Amen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s