kabalintuaan

Ibig na ibig na lumipad,
inipit naman ang pakpak;
gustung-gustong maunawa’y
iginagapos ang sariling salita.

Ibig na makilala’y
nanghihiram ng ibang mukha;
Ibig maisauli ang dangal,
ngunit ang puri’y ikinakalakal!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s