tikatik, takatak

http://www.frogsonice.com

tikatik ng ulan
sa atip ng isipan
mayroong tangan-tangan
lampara ng kahiwagaan

sa pagkisap ng liwanag
may aninong iindak-indak
sa pagtaas ng dingas
may tukong papalapalakatak.

ang awit ng kuliglig
maaari bang makahalik?
butiking titiktiktik
ang sabi’y: ayaw ko sa pangit.

sasayaw-sayaw ang munting ilaw
at ang alitaptap ay dudungaw-dungaw
ang lamok ay nagmumukmok sa sulukan
walang ibig makipagsayaw.

palakang kokak nang kokak
ang sabi sa kaibigang kabkab:
bakit kay Belo’y hindi ipaunat
ang kulubot mong balat?

tugon ng tinanong:
huwag kang maghahamon
sapagkat kapag balat ay naging balbon
tutugtog ang musikong bumbong.

napapatawa ang bubuwit
sa sulok ay nakikinig
ang sabi sa kaibigang ipis:
“Bakit di ka magwalis?”

tamad ako, sabi ng ipis
ikaw na lamang kung iyong ibig
biglang sumagot ang bulig
sabihin n’yo kay tandang Peles.

ulang tikatik
sa inaanay na atip
ano’t iba ang naririnig
sa paglatak ng ulan sa sahig?

ang bersong tinipa
ay maasim na bunga
ng pagkaburyong kumbaga
h’wag intindihi’t wala namang kuwenta!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s