Sakaling Matuyo ang Tinta Niyaring Tangang Pluma

sakaling matuyo ang tinta
ng aking pluma’t
ayaw nang iluha sa papel
ang pagdurusa ng aking bayan –
hayaang ang dugong nanalaytay
sa aking ugatang bisig
ang dumaloy at magsilbing tintang
pantitik ng aking mga tula —
at ang tula, ang berso’y
maging buhay na mga larawang
humihinga’t mayroong pusong pumipintig
at ang tula’y hindi na tagulaylay
kundi sigaw ng alab
at pilansik ng mga talulot ng apoy
ng paglaban ng api –
naglalagablab at mabalasik!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s