One night, the devil’s calling my name from my bed

the devil called “myself”
is creeping underneath my bed.
he is whispering something in my ear
weird things that I cannot tell –
but my heart is getting excited
it is beating fast, like
the bullet train in the tracks
of Tokyo, Japan
the running ostrich
in the deserts and bush lands
of the distant Africa.
as he paints something
so colorful and so exciting and so wonderful-
I felt that I bit my tongue
and it hurts – an amulet
against the sedation
of the center of the soul
called the “ever perfect self.”

Salin sa Tagalog/Filipino ni Rhea Bato, makatang mula sa Dubai:

Dumadaplas sa silong ng aking papag
si satanas na pandalas sa pag-anas.
Ang pangalan ng demonyo ay ‘Ako’
at mga kakatwang bagay ang bulong nito,
bagay-bagay na nagpapabilis ng tibok
ng aking puso. Animo tuloy puso ko’y tren
ng Tokyo sa bilis ng pagsikdo, ibong
humahagibis sa ilang at palumpong
ng Africa. Samantalang habang siya
ay nagpipinta ng larawang makukulay,
nakakapukaw, at kahanga-hanga
Nakagat ko bigla ang aking dila. Masakit!
Hapding hatid ay agimat kontra-akit
na gumising sa kaibuturan ng aking
kaluluwa – ‘magpasawalang-hanggang,
walang kapintasang ‘Ako’ rin lamang’.

Ikalawang salin ni Rhea Bato:

Dumadaplas sa silong ng aking papag
si satanas na pandalas sa pag-anas.
Ang pangalan ng demonyo ay ‘Ako’
…at mga kakatwang bagay ang bulong nito,
bagay-bagay na nagpapabilis ng tibok
ng aking puso. Animo tuloy puso ko’y tren
ng Tokyo sa bilis ng pagsikdo, ibong
humahagibis sa ilang at palumpong
ng Africa. Samantalang habang siya
ay nagpipinta ng larawang makukulay,
nakakapukaw, at kahanga-hanga
Nakagat ko bigla ang aking dila. Masakit!
Hapding hatid ay agimat kontra-akit
na gumising sa kaibuturan ng aking
kaluluwa – ‘magpasawalang-hanggang,
walang kapintasang bahagi ni ‘Ako’.

Advertisements

One thought on “One night, the devil’s calling my name from my bed

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s