Elpis (Pamamag-asa)*

Pamamag-asa: isang eternal na damdamin

Nagbangon ako’t naririyan si Pamamag-asa
Kumambit sa paghigit ng katawan sa papag
At pinanood pang magbiskotso ang tinapay na makunat
Nakiupo pa sa pagbaybay ng mata sa bawat himaymay ng peryodiko,
at nakimaneho pa sa aking awto patungong trabaho.
Hindi umalis, sa aki’y kumambit sa pagtawid
ng oras sa pagtatapos ng trabaho’t pananagutang santambak —
Nagkaumpug-umpog pa at namasa na’t lahat
Ngunit sa tainga’y mayroong hiling na pag-anas…
Habang humahapon na si Haring Araw
Galusa’t duguan si Pamamag-asa
Kahit pa ang pinanawan ng liwanag
ay nananatili’t inaamag na – walang bagay na nagbago,
walang hiling na nagkatotoo’t walang pagnanasang pinihado.
Sa paghimlay ni Pebo sa kanlura’y si Pamamag-asa’y mamamatay
ngunit para magbangong muli – kagaya ng Phoenix
mula sa alabok ay mabubuhay na muli
upang kilitiin ang tainga ng puso sa anas ng pangangarap
o upang takpan ng belo ng kabulaanan ang aking ninanasang tunay…

——

*Salin ng tulang Elpis ni Bb. Rhea Bato, isang makatang mula sa Dubai, U.A.E. Ang tunay na bersiyon ay nasa ibaba:

Elpis*
by Reya Bato

Elpis rose and took a peep
when he saw me roused from
my sleep, he tagged along
when I left my bed and spied
as I toasted my bread, he took
a seat as I read the broadsheet,
and drove with me to the office,
he trailed along as I accomplished
all my duties and responsibilities,
bumping and scuffing as he went
after my track, whispering wishes,
plans, and dreams, offering positive
thinking or prolonging my suffering.
As the day progressed, he was sorely
wounded. The condition remained
unchanged, the universe did not
conspire to acquire the heart’s
desire. At the end of the day,
Elpis passed away. Tomorrow,
he would revive again with promises
to rejuvenate my wishes or lies
to conceal the truth that I despise.

*Elpis personifies hope in Greek mythology

25th July 2010
3:55 pm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s