Pagnanais…

Kung lilikha ako ng awit
Isang awit ng pag-ibig
Ang aking isasambit
Upang mapanatag ang bawat dibdib.

Pag-ibig na magbubuklod
Sa bawat puso’t loob
Upang ang sansinukob
Payapang makatutulog.

Kung lilikha ako ng tula
Hindi na kuwintas ng luha
Kundi pulseras ng pagkatuwa
Na isusuot sa pulso ng bata.

Upang matuto silang mangarap
Mababa man o mataas
Subalit ang kanilang yapak
Mananatili sa lupang matigas.

Kung ihihinga ko ang laman
ng aking diwa’t isipan –
Ibig kong ang bawat bitaw
Ay hindi na sigaw o tungayaw.

Ibig kong bawat salita
Na uusalin ng dila’y
Mga taludtod ng pag-asa,
Awit ng pagkapayapa.

Sana nga’y maisulat ko
Ang awit at tulang ibig ko
At iparinig sa buong mundo
Ang laman ng umaasang puso ko…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s