sigaw

Silence of the Storm by angelreich

sumigaw ako
at gumanti ang alingawngaw
at nakita ko ang sarili
na ang tanging yapos
ay ang nakabibinging katahimikan

muli kong tiningnan
ang kuwadrong nakasabit sa dingding
subalit ang tanging naapuhap
ay ang mukha, ang anino
sa basag nitong salamin

napabuntunghininga ako
ibinulong sa hangin ang pangalan mo
at muling sumigaw,
ang umalingawngaw
sa pandinig ng puso’y
nakabibinging katahimikan
at ang yumapos sa kalul’wa
ang malamig na hanging amihan…

Facebook, Hulyo 2, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s