Sala

LUMAGABAG ang pinto. Napalingon siya. Napahawak sa kaniyang dibdib dahil sa gulat.

Malakas ang ulan sa labas. Parang ibinubuhos ng langit ang lahat niyang sama ng loob dahil sa mahabang panahon ng tagtuyot. Sumasalit ang ilaw-kislap ng gumuguhit na kidlat sa umaangil na kulog.

Marahan siyang lumapit sa may bintana. Tiningnan kung nakalapat nang husto. Ayaw niyang maglawa ang makintab na sahig. Inayos niya ang kurtinang nakatabing doon.

“Broom! Kzzzt! Swoooosssssssssssssh! Swooooooooooooooossssssssh!” ang angil at hugong ng ulan sa labas.

Tinungo niya ang sala. Dahil mag-isa lamang siya, at hindi pa dumarating ang mga kasambahay, magbabasa muna siya ng bagong biling magasin.

Blagag! Muling may narinig siyang lumagapak sa labas. Sinilip niya. May naputol na sanga sa punong manggang kanina niyuyugyog-binabayo ng malakas na hangin. Wala namang bagyo pero hindi magkamayaw ang langitngit ng mga sanga at ilang yerong ipinapagpag ng hangin na nakatabing sa lumang bodegang kalapit lamang nila.

Balik siya sa sala. Tanging ang ilaw lamang sa katabing mesita ang nakabukas at ang ilaw sa may kusina.

“Baka mag-brownout, maihanda na ang flashlight at posporo,” bulong niya sa sarili.

Kanina pa niya natingnan ang mga lampara at naihanda ang kandila. Lagi siyang handa. Gusto niya, lagi siyang handa sa lahat ng bagay.

Itinabi niya ang flashlight sa kanya. At saka payapang nagbasa habang patuloy naman ang bayo ng ulan at hangin sa mga bagay sa labas.

Hindi siya nag-aalala sa tulo sa bubong o sa tagas sa alulod. Well-maintained ang bahay nila. Kahit may kalumaan na. Maganda pa rin ang pinta. Walang tagas, ampiyas maging ang mga pader at dingding na purong kahoy.

Kzzzzzzzzzzzzzzzzt! Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooom! Blagag! Ang salitang tunog ng kidlat, kulog at kung anumang bagay na bumabagsak sa labas.

Isang matinding kislap ng liwanag ang gumuhit sa kalangitan, naaninaw niya sa may salaming halos katapat lamang niya, na nasa likuran ng mga santong ivory at antigo. Sabay namatay ang ilaw.

“Sabi ko na, magba-brownout,” sabi niya sa sarili.

Nakapa niyang mabilis ang flashlight. Sinindihan iyon. At sa pagsambilat ng liwanag ay biglang tumambad sa kanya ang mukha ng kung sino. Nakangisi sa kanya ang mukhang kayputla… walang bakas ng buhay. Agos ang dugo sa noo, mata at ilong nito.

“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhh!” ang tili niya sabay tayo. Nahulog ang hawak na flashlight.

Nagbukas ang ilaw. Naglaho ang pangitain. Biglang tumila ang ulan at maging ang pagaspas ng hangin, sagitsit ng kidlat at dagundong ng kulog sa labas.

Nanlambot bigla ang mga tuhod niya. Napasalampak sa sala set na kinauupuan kanina. Kinapa niya ang dibdib, kaybilis ng tibok ng kanyang puso.

“Whew! Guni-guni ko lang siguro ‘yon,” pagpapayapa niya sa sarili. Humihingal pa rin siya. Nangangatal ang katawan.

Hindi pa siya nagtatagal sa pagkakaupo, may naramdaman siyang parang humahawak sa kanan niyang kamay. Dahan-dahan siyang mapapalingon—muling tumambad sa kanya ang duguang mamang nakangisi. Halos magdikit ang mukha nila.

Muli siyang napatili. Mahaba, matinis na tili. Bigla, nawalan siya ng ulirat.

Kung anong hiwaga, muling nagdilim ang buong bahay. Sumindi ang mga kandila. Kusang umapoy ang mga mitsa ng mga lamparang nakasabit sa dingding. Sa labas, muling narinig ang dagundong ng kulog. Muling gumuhit ang matalim na kidlat sa kalangitan. Muling bumuhos ang pagkalakas-lakas na ulan. Nagbalik ang mga lagabag at sagitsit sa labas.

Lumagitik ang pinto. Bumukas at iniluwa ang kanyang ina at mga kapatid.

Napansin ng ina ang anak na nakahiga sa sala set subalit nakalawit ang dalawang binti nito. Nasa ibaba ang magasin.

Nagtataka ang ina. Hindi gawain ng anak na si Marikris ang matulog sa sala.

“Ano’t dito natulog ito?” pagtatakang tanong ng matanda sa sarili…

Advertisements

2 thoughts on “Sala

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s