Panambitan sa mga Martir ng Rebolusyong 1896

magbangon kayo sa hukay
kayong mga bayani ng 1896
at masdan ang pagkaaglahi
ng inyong Inang Bayan!

ititig ninyo ang inyong mga mata
sa mukha ng nag-uukok na karalitaan
at kabusabusan ng taumbayan!

magbangon kayo, magsitindig kayo
o mga bayani ng Rebolusyong 1896
at masdan ang madlang sakit ng inyong mga kababayan!

muling kuyumin ang kamao
at pagtagisin ang mga bagang
at singilin ang mga buwitre’t bayakan!

ang inyong mga riple, tabak at sundang
ay muling papag-alabin sa apoy ng digmaan
at akayin kami sa landas ng tunay na kalayaan!

(O gintong sinag sa inyong mga noo, kami po ay bahaginan!)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s