Hoy, hoy, hoy!

Huwag mong sabihing
Ikaw ang nalalabi naming pag-asa.
Ang may bitbit ng sinag ng araw
at ningning ng tatlong bituin
sa bandera ng aming Bayang Magiliw.

Pakatandaan mong mayroon ka pang
dapat na sagutin
mga tanong na isinaboy sa lupa
ng dugo ng manggagawang bukid
sa itinatanggi mong bukirin.

Huwag mong akalain na nalilimutan
ng bawat ugat ng tubo
ng bawat dahon ng gugulayin
at ng bawat ibon sa himpapawid
ang mga himutok at daing.

Maraming mata ang sa iyo’y nakamasid
at hindi kayang silawin ng sinasabi mong dikit ng dilaw
ang ipinagmamalaki mong kulay ng pag-asa:
Dahil ang dilaw din ang siyang kulay
kapag ang dahon ay mabubulok na.

Kaiingat ka.
Kaiingat ka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s