Sambitla para kay Rahima

(In Memoriam, Rahima Jamal—Pilipinang naghangad ng mabuting buhay subalit pinatay sa Gitnang Silangan)

Kalansay na sa disyerto
Ang mga pangarap mo, Rahima.
Tinuyo na ang iyong Oaisis
na makaahon sa pagdurusa.
Dahil ang katawan mo
Naroroon, naagnas na
Sa isang morge sa Ras Al Khaimah.

Kaysaklap naman, Rahima
Sinundo ka ni Kamatayan
nang lubhang napakaaga
Disinuwebe anyos ka lamang
Ayon sa mga balita.
Marami ka pa sanang
Maaaring gawin, puntahan at makuha.

Subalit dahil sa isang hayop
Lahat ay natapos sa isang iglap
Nang ang ulo mo ay sa pasimano
Dinurog at inihampas
Dahil lamang hindi matikman ang sariwa at mura
Mong katawan na lagi’t lagi namang pagal
Dahil kayod-kalabaw ka, gabi man o araw.

Nakapanghihinayang
Maagang ninakaw ang iyong kabataan
Ng buntun-buntong kahirapan.
Para kang kalakal, ikinahon
At inilipad sa Gitnang Silangan
Upang doon lamang
Sunduin ng dapithapon ng buhay.

Samantalang inuk-ok ang namamaga
Mong bangkay, o Rahima
Sa isa sa mga palamigan
Ng morge diyan sa Ras Al Khaimah:
Nagpapakabundat naman
Sa ninanakaw na yaman
Ang mga nasa Embahada.
Ay! Nakapagngangalit!
Nakapagtitiim-bagang!
Ang katotohanang matapos
Kang mapakinabangan
Sa ipinadadalang dolyar:
Ika’y kalilimutan
Dahil wala nang pakinabang.

Ay! Bakit Rahima? Bakit kailangang
Ang mga tulad mo ang magdusa?
Huwag nilang sasabihing
Nakaguhit sa palad ang iyong pagdaralita
Maging ang pagkamatay mong
Napakasakit, napakaaba!
Dahil kung ganoon, ay putang-ina!

Gayunman, Rahima
Huwag kang mag-alala—
Sumpa namin sa iyo
At sa marami pang alaala
Ng tulad mong inaba
Niyaong diyus-diyosang
Mapagsamantala:
Darating din ang araw
Ang mga katulad mo ay lalaya
Titigil din ang pagdaloy ng luha
At wala nang mandudusta!

Subalit, ang kagyat na hangad
Sana’y makauwi ka na rito
Kahit pa nakakahon
Nang maparangalan sa iyong burol
Dahil ang mga tulad mo
Ang tunay na bayani
Hindi ang mga lupang poon!

Lungsod ng Antipolo | Abril 17, 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s