Via Crucis

Habid ng dugo at pangungulila
ang putong sa ulo ng Kristo.
Habang patuloy ang paglalakad
sa landas ng pagkalibak patungong Kalbaryo.

Buong katawa’y bugbog
Hindi lamang dahil sa latigo
Kundi pati sa pag-aglahi
sa kaluluwa’t pagkatao.

Hindi ang bigat ng Krus sa balikat
Hindi ang mga sugat na nagsisimulang magnaknak
ang pinakamakirot at pinakamahapdi sa lahat:
Kundi ang siphayong sa puso’y wumawasak.

Tiim ang mga labi sa paglandas sa Kapaitan
Katawan, puso at isip ng Kristo ay pagal.
Subalit ang higit na jkahapis-hapisan –
Nahatulang mamatay dahil sa pagmamahal!

Ilang milya rin ang layo nang pagriripahan
Ang Kristo’y walang imik, puso ay luhaan
Subalit kahit na inaglahi’t pinaglibakan
Nananatiling dalisay ang kanyang pagmamahal!

Ilang ulit na bumagsak, mukha’y napasubsob
Krus na kaybigat – sa katawa’y humahambalos
Gayunman ang daing, sa araw ay supok –
Bingi ang hustisyang sa ginto nakaluklok…

Sa pagtusak ng pakong matulis na punyal
Hindi lamang ang pulso’t paa ang pinagbaunan –
Higit sa sakit ng pakong tumusok sa laman
Ang dimaramdam na hapis at ibayong kalungkutan.

“Eli, Eli lama sabachtani?” ang tanging naidaing
Sapagkat nalulunod sa pait ang damdamin.
Gayon ba talaga, ang bulong ng damdamin
Ang umibig sa kapwa’y isang sala’t isang krimen?

Inulos ng sibat ang tagiliran ng iniripa
Gayunman, hindi binali ang binti niya’t mga paadash—
Tumagos sa puso ang sibat ng taga-Roma
Bumalong ang dugo’t tubig na bautismo sa lupa.

Ngayong panahon marami ang Kristo –
Marami ang kaluluwang may krus ng siphayo
Dahil ang nagpapaikot niyaring ating mundo
mga pinunong ang sinasamba’y Guyang Ginto!

Gayuman ibayubay man nang paulit-ulit
At sugatang malalim ang pulso, sakong at gilid
Ulusin ng sibat ang pusong umiibig
Muling mabubuhay ang kinatay at ginilit!

Kristo’y dili iba kundi ang sambayanan
Na kahit ibayubay sa krus ng kahirapan
Kahit pakuan ng kawalang katarungan
Patayin sa Golgotha ng tiwaling lipunan –

Magbabangon at magbabangon –
Angaw-angaw, milyun-milyon!
Kristong sinikil, pinatay, binaboy
Ay soldadong magtatagumpay sa Armageddon!

Unang nalathala bilang note sa Facebook.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s