Nahihiya ako’t makatang walang bersong alay para sa inyo

nahihiya naman ako
dahil ni isang berso
wala man lamang para sa inyo.

samantalang natutulaan ko
ang hindi namang nakikitang Musa
ng panitik, mga puno at maging mga anino.

nahihiya ako sa inyo
kayong apat na pu’t tatlo
dahil wala akong berso para sa inyo.

pero sana, maunawaan ninyo
na mabigat at masakit sa dibdib
na tulain ang inyong salakhati.

sa bawat balitang nababasa sa peryodiko
na patungkol sa inyo, o kayong apat na pu’t tatlo –
ay daig pa ang sandaang tomo ng pagkasiphayo.

bagaman dapat ay nasanay na ako
sa mga balitang may bahid ng hapdi at dugo
subalit hindi pa rin maiwasang luha’y tumulo.

laluna’t damdam ng buong sambayanan
higit na noong mga taong inyong natulungan
sa librong panggagamot at konsultahan.

ay, naku! kung nalalaman lamang ninyo
ang dusa’t dalamhati na laman ng puso ko
dahil ang tanging maitutulong sa inyo
ay isulat ang dusa’t sakit ninyo sa isang berso.

PERO NANINIWALA AKO,
NA ANG TALIM NG BERSO
AY SUNDANG NA TATARAK
SA PUSO NG MUNDO
AT KANILANG MARARAMDAMAN
AT KANILANG MAPAGTATANTO
SA PERLAS NG SILANGAN
NAGHAHARI ANG KAPANYAYAAN
AT ANG MABUBUTI’Y PINAPASLANG
NG DEMONYO’T SUKABAN!

sa kirot at hapding hatid
ng bawat salitang haplit
umaasang sa kanilang bumabasa’y di malilingid
na kahit ang mga anghel sa langit
dapat din namang mapoot at magalit
at tulad ng damong sa bukid ay pang-inis
kumuha’t ihasang matalim ang panggamas nilang karit
at ihandang mainam bilang panggilit,
pang-alis sa mapaminsalang talahib!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s