Pulpito

Kuwidaw kayo sa Santo-Santito

Umalulong ang santo-santito
Sa ibabaw ng pulpito.

“Ako ang inyong Mesiyas,” anito
Kasabay ng pagpakakak ng mga pangako—

Pagkain para sa nagugutom
Damit para sa mga hubad
Bahay sa walang matirhan
Gamot para sa mga naghihingalo.

Buong pagka-divino
Pumikit ang santo-santito

Marami ang narahuyo
Sa orasyon at bendito ni Santo Santito.

Nang makoronahan na’t
Maluklok sa puwesto:

Sa pagkalugas ng balahibo
Bronse, pilak at ginto

At nang mahubad ang abito—
Nahantad ang demonyo!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s