Ispirikitik

Huwag na huwag kukurap
Sa pagsara ng talukap
Ayun! Sa iisang iglap
Bubulagta ka at sukat!

Salamangka na pang-utas
Taglay ng baston na hawak
Ng madyikerong alagad
ng mangkukulam sa siyudad.

Hindi kuneho o daga
Ang lumalabas sa kapa
Kung hindi pantasmagorya
Ng kamatayan sa makabansa!

Kaya kaiingat kayo
Mga nasyunalistiko
Kumpas ng salamangkero
Katumbas ng buhay ninyo!

Ngunit anumang orasyon
ng salamangkerong buhong
di bibisa sa ‘ting “bulong”
sa nayo’y umaaalulong!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s