Perya

Mula sa Bohol Chronicle (http://www.boholchronicle.com/2009/apr/15/cartoon.jpg)

Hala, lapit-lapit!
Mga katoto at kapatid!
Halina’t saksihan
Pagsaluhan – tsimisang mainit-init:

Malapit na malapit na!
Mga tsonggo ay handa na
Mga gorilya at buwaya
Naka-Amerikana at naka-sotana.

Handang-handa na
Maging ang balota at urna
Na magiging instrumento
ng hokus-pokus at salamangka!

Ay, naku! Ang saya-saya
Ang gulu-gulo!
Bumabaha ng luha, uhog
at tingnan mo! Pati piso!

Hala! Lapit-lapit!
Mata ay huwag ipikit
Hulihin ang bilis
ng kamay ng Madyikerang maliit!

Nailathala sa Facebook, Pebrero 03, 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s