Tulang Balaraw Sa Tatlong Salot ng Lipunan

Ano'ng silbi ng tula, ng pagiging makata kung hindi iaalay ang berso sa malawak na masa? (Larawan mula sa http://www.learntyping.org/Very%20Old%20Type%20Writer%20c.jpg)

Saltik ng salita
Bawat talinghaga
Hininga ng diwa
Balasik na tula.

Latigo at singkaw
Tulang pambalaraw
Tusak na pamatay
Sa utak-halimaw!

Kaya nga makata
Salita’y ihasa
Gawin na kampilan
Laban sa kaaway.

Kaaway ay sino?
Papet na gobyerno
Sugo ng Imperyo
Mga propitaryo!

Bakit ba, wika mo?
Dahil mga tuso
Sakim na diyablo
Pahirap sa tao!

Kaya nga poeto,
Tula’y ihasa mo
Gawin na palaso
Pamatay-demonyo!

Nalathala rin sa Facebook.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s