Isang tula ng pag-ibig

Paglubog ng araw sa Look ng Maynila (Larawan mula sa sulit.com.ph)

patakan ng luha ang tuyong pagsuyo
muling panariwain, bitakang puso.
ngunit ‘wag abahin ng mga pangako
bagkus pakawalan sa pagkakasilo.

lingapin ng palad itong damdamin
para bang halaman, iyong pagpalain
ipahalik sa araw, ulan at hangin
nang mamukadkad nga at magbunga man din.

bagaman may bagyo, buhawi at dilim
huwag na pabayaang magmaliw man din
ang pagibig, pag-irog, pagsinta natin
mahirap nang mabuhay pusong nalibing!

tulad nang naturan, pangako ay silo
kaya sa labis ay huwag parahuyo
hindi sa salita, tunay na pagsuyo
kundi bawat pintig ng kuro at puso!

kaya nga bago lusungin at sisirin
dagat ng pagibig na napakalalim
hayaang manimbang at pakukuruhin
nang hindi maanod sa pusod ng dimdim!

Unang nalathala sa Facebook, Enero 31, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s