Nagagalit Din ang Kristo

The Angry Christ (oil on canvas) ni Benji Whalen (http://www.benjiwhalen.com)

Huwag mong isiping
laging mabait ang Diyos.

Nagiging mabalasik din Siya
lalo na’t napopoot.

Napopoot Siya sa mandaraya,
kawatan at nang-aapi.

Namumuhi Siya sa mga pinuno
at saserdoteng walang silbi.

Naghihimagsik Siya
sa salabusab na hukom at bulaang saksi.

Labis ang Kanyang galit
sa mga matatakaw at imbi!

Huwag mong isiping
sapat ang kumpisal.

Huwag pakasisigurong
isasalba ka nang penitensiyal.

Huwag ding sasabihing
Ikaw ay banal

dahil sumisimba ka,
gabi man at araw

sapagkat nasusulat, kapatid:
Kanyang hinahatulan ang gumagawang may kasamaan!

Ikaw na namumunini sa maruming kayamanan–
Maghintay ka… nariyan na ang may hawak ng Timbangan.

Nailathala sa Bulatlat noong Marso 21, 2009;

naisulat noong Marso 15, 2009 sa Lungsod ng Malabon

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s