Talinghaga ng Buwan

Kapag bilog ang buwan,
Ayon kay Amang—
Walang isda sa laot
Pawang nasa kalaliman.

Kapag dilat ang buwan
Sabi ni Inang
Huwag kang maingay—
Naririyan ang aswang.

Kapag malalim ang buwan
Parang bangkang lunday
Antanda ng Santa Cruz verso kaaway—
Dapit sa kaluluwa, tanda ng kamatayan.

Kapag suklay ang buwan
At sa palibot, nakokoronahan
Ng bahagharing iba-iba ang kulay—
Asahang may unos na darating sa araw.

Kapag daw humiling
Sa buwan sa pagkagupiling
Maaaring maiparating
Ang diwa sa inaasam natin.

Subalit, ang buwan,
Sa gabi ng mga panagimpan
Ay maningning na tanglaw
Sa dalawang nagmamahalan.

Naging finalist sa Kabuwanang Poetry Competition, 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s