Magpipiyesta kami ngayon sa isda

Isdang sariwa, isdang bilasa - mapapamura kang talaga sa taas ng halaga. (Larawan kagandahang loob ng The Philippine Star, URL: http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=515661)

magpipiyesta kami ngayon sa isda
matapos ang pagpapasasa
sa kaibigan ni Mang Tomas at Aling Brosia.
matapos ang altapresyon at pagiging magana.

magpipiyesta kami ngayon sa isda–
galunggong na pagkamahal
bangus na ginto, kahit bilasa
at tilapyang pilak ang halaga, kahit di mataba.

nakamamangha ang katuwiran
ng mga tindera ng isda –
walang hango at bibihira
kaya nga, ginto ang isda.

(tanging mura lamang ang tingin
ang amoy at hipo
na ipagkakait pa sa iyo
dahil ang produkto, maiilado.)

kaming may kaunting pera
para makapagpiyesta
sa isda at ilang lamang dagat
bulsa’y umaantak

eh paano pa kaya makakain
ng pobre, aba, maralita sa mga dampa
ng isdang dati ay kaibigan
kung sa bulsa’y wala ni isang kusing?

Lungsod ng Antipolo
Enero 06, 2010

Nalathala sa Facebook.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s