OFW: Paninda hindi Tao

Umabot sa US$7.6-Bilyon ang salaping tulong ng walong milyong Pilipinong nagtatrabaho sa ibayong dagat. Ang kontribusyon ng mga OFWs (overseas Filipino workers) sa ulat ng Bangko Sentral ay sumasakop sa buwan ng Enero hanggang Agosto 2005.

Sanhi ng tumitinding kahirapan, maraming Pilipino ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa para matustusan ang sarili at ang mga mahal sa buhay.

Produktong panluwas

Sa unang 10 buwan pa lamang ng kasalukuyang taon, nasa 800,000 na ang Pilipinong lumabas ng bansa. Nakakalat ang mga ito sa mahigit 170 bansa bilang mga katulong, manggagawa sa pabrika, propesyunal na tagapag-alaga, atbp.

Ayon sa Migrante-Southern Tagalog, 3,000 kababayan natin ang araw-araw na umaalis ng bansa sa pag-asang giginhawa ang kanilang pamumuhay.

Umiral ang malawakang pagluluwas ng lakas-paggawa (labor export) sa bisa ng Presidential Decree No. 442 (Kodigo sa Paggawa) noong 1974.

Sa Artikulo 17 ng Kodigo  itinadhana ang pagtatatag ng isang Overseas Employment Development Board na mamatnugot sa pag-eempleyo ng mga Pilipino sa ibang bansa. Dahil hindi makayanan ng gobyerno na makalikha ng kumikitang trabaho, iniasa nito sa pagluluwas ng lakas-paggawa ang kabuhayan ng bansa.

Dahil mahusay pagkakitaan, pinag-ibayo ng gobyerno ang programa ang pagluluwas ng lakas-paggawa sa dikta na rin ng makapangyarihang WTO (World Trade Organization).

Kung susuriin ang MTPDP (Medium Term Philippine Development Plan 2004-2010) ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, pangunahing solusyon ang pagluluwas ng lakas-paggawa sa lumalalang disempleyo sa bansa.

Malinaw na nakasaad sa MTPDP ang pagpapabuti diumano ng relasyong manggawa-nag-eempleyo at pagpapabuti ng kapakanan ng paggawa sa bansa at sa ibayong dagat; pagbibigay daan sa mga Pilipino para makapasok ang mga ito kapwa sa lokal at internasyunal na merkado ng paggawa at pagsusulong ng pleksibleng paggawa at kasunduan sa pag-eempleyo na nakabatay sa kahingian ng paggo-globalisa ng merkado ng paggawa na malawakan nang isinasagawa ngayon sa pamamagitan ng sub-contracting at outsourcing.

Kumikitang ‘produkto’

Katumbas ng 11% ng GDP (Gross Domestic Product) ng bansa ang mahigit sa US$7-B kita ng mga OFW. Inamin mismo ng Bangko Sentral na nakaasa sa padalang dolyar ng mga OFW ang patuloy na pag-andar ng kabuhayang bansa.

Noong nakaraang taon, malaking salik ang US$5.5-B na naipadala ng mga OFW para hindi tuluyang bumagsak ang piso.

Sa kabila nito, patuloy ang ginagawang pagpapabaya ng gobyerno sa mga OFW lalo na sa talamak na kaso ng mga pang-aabuso, pagmamalupit at pagpatay sa mga OFW.

Mula 2002, nasa 14 nang kaso ng misteryosong kamatayan ng mga Pilipinang OFW ang naitala ng Migrante. Bukod pa sa libu-libong kaso ng pagmamaltrato, pagkulong at panggagahasa. Kabilang din dito ang pagpupusling (trafficking) ng mga kababaihang ibinibenta bilang ‘mang-aaliw’.

“Ni hindi natin maasahan ang gobyerno na mag-abot man lamang ng tulong sa mahigit walong milyong Pilipinong nasa ibayong dagat na nagbibigay ng bilyun-bilyong dolyar sa kaban-yaman ng bansa na nagsasalba sa tuluyan nitong pagbagsak,” sabi ni Maita Santiago, pangkalahatang kalihim ng Migrante.

‘Pagbebenta’ ng Tao

Bagaman sinasabi ni Kalihim Patricia Sto. Tomas na hindi itinuturing ng gobyerno na produkto ang mga lumalabas na OFW tulad ng sinabi niya sa International Conference on Women Shaping Democracy—Progressive Politics 10 Years After the The World Conference in Beijing noong Oktubre 24-26, 2005 sa Ortigas, Pasig City, lumilitaw na talagang pinag-iibayo ng gobyerno ang patakaran sa labor export para kumita.

Pinatunayan ito sa kauna-unahang International Labor Opportunities Summit na ginanap sa Philippine International Convention Center, sa pangunguna mismo ng DOLE.

Layunin ng pagtitipong iyon ang “pagpapalawak ng merkadong maaring pagdalhan sa lakas-paggawa na mga Pilipino sa ibayong dagat” (sa may-akda ang pagbigay-diin). Bahagi ito ng DOLOP o DOLE labor opportunities program na itinuturing na pangunahing programa sa paggawa ng naturang ahensiya.

Sa Ministerial Meeting on Labor ng APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), pormal na pinagkakasunduan ang pagkalakal sa tao bilang mga produkto na kung tawagin nila ay Internationally-Shared Human Resource. Dito inihahapag ang mga katangian ng lakas paggawa na kailangan ng mga mayayamang bansa at ang mga kaakibat na mga dikta at kondisyon ng mga ito para sa mga bansang nagluluwas ng mga manggagawa tulad ng Pilipinas. Dulot nito, binuksan ng DOLE ang pinto nito sa mga bansang sakop ng Asya, Amerika, Oceania, at Europa.

Sa darating na Nobyembre 17-19, makikipagpulong si Pangulong Arroyo sa mga kinatawan ng APEC bilang paghahanda sa darating na pagpupulong WTO (World Trade Organization) sa Hong Kong sa darating na Disyembre 11-18, 2005 para pagtibayin ang kasunduan sa kalakalan ng tao.

Katunayan,noon pa mang 2003, hinihimok na ng mga malalaking negosyante ang gobyerno na ipasok ang propesyonal na serbisyo sa pakikipag-usap nito sa GATS (General Agreement on Trade in Services) sa ilalim ng WTO.

Hindi pa nga lamang nakaiipon, ayon kay Sergio Ortiz-Luiz ng Philippine Exporters Confederation (PhilExport) at tagapangulo Export Bank, ng lakas ng loob ang gobyernong makipagnegosasyon sa WTO sa bagay na ito.

Kung matutuloy ito, lalong lalawak ang pagsasa-produkto ng mga lakas-paggawa ng mga Pilipinong matagal nang marawal ang pamumuhay, dito at maging sa ibang bansa.

————————-

First appeared in Pinoy Weekly Vol. 4 No. 43 (November 16-22, 2005) Can be read online: http://www.pinoyweekly.org/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s