Dapat bang lagi na lamang naming sabihing Ay!?

1.

Umagos ang dugo

Para bagang baha

At agad na sinipsip ng lupa

Ang tumagas na likido ng buhay.

Inaamalang maitatanggi

Ang kabuhungan—

Inilibing kayo at maging ang inyong mga sasakyan

Sa hukay na dalawang araw na palang nakahanda

(Tinalo pa ni Andal Ampatuan Jr. si Kamatayan

Ang karit na hawak niya

Sa isang wasiwas—utas ang mahigit 50 buhay

Kasama ang sanggol sa sinapupunan)

Ay! Anong saklap naman ang sinapit ninyo!

Hindi maiwasang maluha, manlumo, magngalit

Ang nakapanood, nakakita, nakasaksi sa inyo

Habang kayo’y iniaahon: sabog ang bungo, ulwa ang bituka…

Ay! Ibang uring halimaw ang sumalabusab sa inyo

Walang habag, walang puso

Walang kaluluwa, walang apdo

Sino bagang tao ang makagagawa ng karumaldumal na ito?

2.

Ay! Mananatili na lamang bagang panaghoy

Ang paghingi ng katarungan para sa inyo,

Kayong nagsiibig sa isang mapayapa

At demokratikong lipunan para sa Maguindanao?

Ay! Mananatili na lamang bang paghihinagpis

Ang bawat saling ng inyong mga ala-ala

Kayong sinawi dahil sa pagkagahaman

Ng isang baliw at hayok sa kapangyarihan?

Ay! Wala na bang katapusan ang pag-ay!

Habang ginugunita namin ang pagkatay sa inyo

Nilang mga halimaw na nagsatao’t

May ugnay diumano sa bakunawa sa Malakanyang?

Ay! Dapat bang sa inyo iukol

Ang paghimig ng ponebre’t Ave Maria

Para sa ikapapayapa ng inyong kaluluwa

At ikatatahimik na rin ng iba pang may gayunding kapalaran tulad sa inyo?

3.

Dapat nga bang walang katapusan ang aming paggibik

Ang pagbuntung-hininga’t pagsabi ng Ay!

Sa tuwing dadaluyong sa gunita

Ang ala-ala ng inyong pagkamatay, mga kasama?

Dapat bagang pagsigaw lamang sa lansangan

At pagamuki sa mga panginoon

Ang aming dapat gawin upang

Matubos ang dugong tumigis sa lupang pinagkataya’t pinaglibingan?

Dapat bagang ipagsapalaran na lamang namin

Sa mga hukom at mga mahistrado

Ang pagsingil sa kabayaran sa inutang na dugo sa inyo

At sa ilan pang pinatay dahil sa prinsipyo?

O dapat bagang mayroon kaming gawing hakbang

Laluna kaming mulat at mayroong sikdo

Ng pulso ni Bonifacio sa aming mga ugat

At mismong Bayan na ang maghatid sa inyo ng katarungan?

Lungsod ng Antipolo, Rizal

Disyembre 23, 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s