Gutóm

riceeat

Walang lasa ang hamon

Murkon

Pansit

Lechon

Kahit anong putaheng

Iniaalok ng limang estrelyang otel.

Sapagkat

Ang bulagtang katawan

Wala nang hininga

Halos sampung araw na rin kasing

Tiniis

Ang di maampat

Na

Gutom.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s