Sino ang Nakaalaala sa Iyo, Flor?

Flor Contemplacion, ang overseas contract worker na binitay sa Singapore
Flor Contemplacion, ang overseas contract worker na binitay sa Singapore

Sino ang nakakaalaala sa iyo, Flor?
Sino ang nakaalaala sa mga gibik mo sa Changi
Sa tuwing sagi sa isip mo ang supling mong mauulila
Dahil ang lubid ay nakatakdang isingkaw sa iyong leeg?

Sino ang nakakaalala sa iyo, Flor?
Sino ang nakatataho sa isip ng isang tulad mo
Na itinulak na mangibang lupain
Dahil sa tiyang kumakalam, sa mga anak na di mapakain?

Sino ang nakakaalaala sa iyo, Flor?
Sino ang nakadarama ng tibok ng iyong puso,
Ng kinig ng utak, pintig ng pulso
At bawag buntong-hininga mo?

Sino sa kanilang sa iyo’y nagkanulo
Sa iyo’y hindi sumaklolo nang gusto nilang kitlin ang buhay mo?
Wala.
Walang gustong makaalaala ng iyong kapaitan.

Gayunman, kaming nakaaalaala’y
Huwag pagdamutan ng iyong gunita.
Hayaang sa kuyom na kamao at pusong sugatan
Maiguhit ang iyong mga larawan.

Sapagkat dumarating na ang panahon
Hindi lamang ng paggunita sa mga alaala
Ng angaw-angaw na tulad mong
Ipinagbili’t ipinaalipin ng mga dapat sana’y nagkukupkop —
Kundi panahon ng pagkagising, ng pag-uumalab ng mga damdamin.

Bayaang ang buntong-hininga’y maging pulburang yayakap sa hangin
At ang sakit sa dibdib ay maging kanyong nakatutulig
Na uutas sa kanilang nagpakabusog sa pawis at dugo ng mga alipin.
At ang mga larawan ninyo’y magiging pananda sa bantayog
Ng tagumpay at alab, ng digmang aatado sa uring palalo!

Lungsod Quezon | Marso 20, 2009

*Unang nalathala sa blog ng Kilometer 64.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s